2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оптимизации „интервальных и точечных" квадратурных формул для классов монотонных функций

Бородачев С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто задачу оптимізації „інтервальних" квадратурних формул (у різних постановках) на класі монотонних функцій, визначених на відрізку, а також задачу оптимізації кубатуриих формул, що мають фіксовані вузли, на класах функцій, визначених на $d$-вимірному кубі, $d = 2,З,...,$ і монотонно неспадпих відносно кожної змінної.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 6, pp 1002-1011.

Зразок цитування: Бородачев С. В. Об оптимизации „интервальных и точечных" квадратурных формул для классов монотонных функций // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 847-956.

Повний текст