2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Непокращувана інтегральна оцінка розв'язків задачі Діріхле для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку в околі ребра

Плеша М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано точну оцінку других похідних розв'язків (у ваговій соболєвській нормі) задачі Діріхле для квазілінійних еліптичних недивергентних рівнянь другого порядку в околі ребра області.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 6, pp 1019-1026.

Зразок цитування: Плеша М. І. Непокращувана інтегральна оцінка розв'язків задачі Діріхле для квазілінійних еліптичних рівнянь другого порядку в околі ребра // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 6. - С. 860-865.

Повний текст