2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Об одной нелокальной задаче со свободной границей

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Нетесова Т. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено теоретико-групові властивості нелокально! задачі з вільною межею для квазіліній- ного параболічного рівняння, що вироджується. Встановлено умови її інваріантної розв'язності, здійснено редукцію і одержано точний автомодельний розв'язок.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 7, pp 1079-1092.

Зразок цитування: Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Нетесова Т. М. Об одной нелокальной задаче со свободной границей // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 908-918.

Повний текст