2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Формализм Остроградского для сингулярных лагранжианов с высшими производными

Нестеренко В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метод побудови гамільтонова опису для невиродженої (регулярної) варіаційної задані довільного, порядку, запропонований М. В. Остроградським, узагальнюється на випадок вироджених (сингулярних) лагранжіанів. Саме такі лагранжіани становлять найбільший інтерес для сучасної теорії елементарних частинок. Для спрощення формул розглядається гамільтонізація варіаційної задачі, заданої сингулярним лагранжіаном другого порядку. Рівняння руху в фазовому просторі виводяться шляхом узагальнення методу М. В. Остроградського. Знайдено повний;набір зв'язків у теорії.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 8, pp 1220-1236.

Зразок цитування: Нестеренко В. В. Формализм Остроградского для сингулярных лагранжианов с высшими производными // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1034-1037.

Повний текст