2019
Том 71
№ 11

Всі номери

M. В. Остроградський як імовірнисник

Сенета Є. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено огляд імовірнісних досліджень М. В, Остроградського (1801-1862) під іншим кутом зору, ніж у статті Б. В. Гнєденка "О работах М. В'. ОстроградсКого дір теории вероятностей" (1951). Статистична техніка М. В. Остроградського, яка пов'язана з використанням теореми Байєса разом із принципом недостатньої обгрунтованості, є близькою до відповідної техніки Лапласа в його книзі "ТЬбогіе analytique des probabilit6s", М. В. Остроградський уточнює або модифікує деякі висновки Лапласа прикладної спрямованості. Більш вражаючі результати, що з'явилися до відповідних робіт Пуассона, стосуються вибірки за ознаками без повернення із скінченної популяції та ймовірності помилки суду присяжних.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 8, pp 1237-1247.

Зразок цитування: Сенета Є. М. M. В. Остроградський як імовірнисник // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 8. - С. 1038-1047.

Повний текст