2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Асимптотика решений бесконечной системы линейных алгебраических уравнений теории потенциала

Гомилко А. М., Ковальчук В. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено асимптотичні формули для обмежених розв'язків хк нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь, що виникає при дослідженні осесиметричної задачі теорії потенціалу для зовнішності двох сфер однакового радіуса, в залежності від параметра, що характеризує зближення сфер, а також при $k → ∞$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 9, pp 1419-1432.

Зразок цитування: Гомилко А. М., Ковальчук В. Ф. Асимптотика решений бесконечной системы линейных алгебраических уравнений теории потенциала // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1184-1193.

Повний текст