2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Алгебра операторов Бергмана с автоморфными коэффициентами и параболической группой сдвигов

Мозель В. А., Чернецкий В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

УДК 517.983
Вивчається алгебра операторів з ядром Бергмана, розширена ізометричними операторами зваженого зсуву. Коефіцієнти алгебри вважаються автоморфними відносно циклічної параболічної групи дробно-лінійних перетворень одиничного круга і неперервними на рімановій поверхні групи. За допомогою ізометричного перетворення одержано квазіавтоморфний матричний оператор на рімановій поверхні із властивостями, аналогічними властивостям оператора Бергмана. Це дає можливість побудувати алгебру символів, дати ефективний критерій фредгольмовості та обчислити індекс операторів розглянутої алгебри.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 9, pp 1464-1472.

Зразок цитування: Мозель В. А., Чернецкий В. А. Алгебра операторов Бергмана с автоморфными коэффициентами и параболической группой сдвигов // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1218-1223.

Повний текст