2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про гладкість інваріантного тора зчислениої системи різницевих рівнянь з параметрами

Марчук H. А., Теплінський Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено достатні умови диференційовності інваріантного тора, зчисленної системи лінійних різницевих рівнянь, визначеної на скінченновимірному торі, за кутовою змінною та параметром, який містить вихідна система рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 9, pp 1495-1506.

Зразок цитування: Марчук H. А., Теплінський Ю. В. Про гладкість інваріантного тора зчислениої системи різницевих рівнянь з параметрами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 9. - С. 1241-1250.

Повний текст