2019
Том 71
№ 6

Всі номери

Применение метода усреднения для исследования нелинейных волновых процессов в упругих системах с круговой симметрией

Ковальчук П. С., Кубенко В. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається застосування асимптотичних методів нелінійної механіки (методу усереднення Боголюбова — Митропольського (БМ)) для побудови наближених розв'язків системи нелінійних рівнянь, що описують хвильові процеси в пружних системах з круговою симетрією. Для ілюстрації методу досліджено динаміку взаємодії двох згинних хвиль в циліндричній оболонці при її власних коливаннях та періодичному збудженні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 10, pp 1645-1656.

Зразок цитування: Ковальчук П. С., Кубенко В. Д. Применение метода усреднения для исследования нелинейных волновых процессов в упругих системах с круговой симметрией // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1358-1367.

Повний текст