2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Нові точні розв'язки та їхні властивості одного нелінійного рівняння математичної біології

Черніга Р. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Класичний метод Jli і метод додаткових породжуючих умов застосовано до побудови багато- параметричних сімей точних розв'язків узагальненого рівняння Фішера, яке є деяким спрощен- ням відомої системи реакції-дифузії для опису просторового відокремлення взаємодіючих видів. Точні розв'язки застосовано для розв'язання нелінійних крайових задач з нульовими умовами Ноймана. Аналітичні результати порівняно з відповідними числовими обчисленнями, на підставі чого зроблено висновок про важливу роль знайдених точних розв'язків для розв'язання узагальненого рівняння Фішера.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 10, pp 1712-1727.

Зразок цитування: Черніга Р. М. Нові точні розв'язки та їхні властивості одного нелінійного рівняння математичної біології // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1409-1421.

Повний текст