2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Периодическая атомарная квазиинтерполяция

Басараб М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються наближення періодичних функцій за допомогою атомарної квазіінтерполяції другого та першого порядків. Одержано вирази для коефіцієнтів квазіінтерполянтів, наведено оцінки похибок у рівномірній метриці.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 10, pp 1728-1734.

Зразок цитування: Басараб М. А. Периодическая атомарная квазиинтерполяция // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1422-1426.

Повний текст