2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Задача Фур'є для різнокомпонентної системи рівнянь дифузії з функціоналами

Бокало М. М., Дмитрів В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено коректність задачі без початкових умов для системи диференціально-функціо-нальних рівнянь різних типів. Кожне рівняння складається з двох частин, перша з яких має структуру параболічного рівняння або звичайного диференціального рівняння, залежного від параметрів, а друга містить фунціонали, які визначені на просторі неперервних за просторовими змінними функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 11, pp 1784-1800.

Зразок цитування: Бокало М. М., Дмитрів В. М. Задача Фур'є для різнокомпонентної системи рівнянь дифузії з функціоналами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1468-1481.

Повний текст