2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Обмежені розв'язки деяких класів різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами

Городній М. Ф., Лагода О. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано необхідні та достатні умови існування і єдиності обмежених розв'язків деяких класів лінійних одно- та двопараметричних різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами у бана-ховому просторі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 11, pp 1817-1824.

Зразок цитування: Городній М. Ф., Лагода О. А. Обмежені розв'язки деяких класів різницевих рівнянь з операторними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1495-1500.

Повний текст