2019
Том 71
№ 4

Всі номери

Про полімерні розклади для рівноважних систем осциляторів з тернарною взаємодією

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для гіббсівських ґраткових систем, що характеризуються вимірним простором у вузлах ^-вимірної гіперкубічної гратки та потенціальною енергією з парним комплексним потенціалом, сформульовано умови, що забезпечують збіжність полімерних (кластерних) розкладів. Встановлено, що гіббсівські кореляційні функції та редуковані матриці густини класичних та квантових систем лінійних осциляторів з тернарною взаємодією виражаються в термінах кореляційних функцій цих систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 11, pp 1865-1881.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Про полімерні розклади для рівноважних систем осциляторів з тернарною взаємодією  // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 11. - С. 1532-1544.

Повний текст