2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Дирихле для осесимметричиого потенциала в одиосвязпой области меридшшпон плоскости

Плакса С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розроблено метод редукції задачі Діріхле для осесиметричного потенціалу в одпозв'язпій області меридіанної площини до сингулярного інтегрального рівняння Коші. У випадку гладкої межі області, що задовольняє деякі додаткові умови, здійснено регуляризацію вказаного сингулярного інтегрального рівняння.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 12, pp 1976-1997.

Зразок цитування: Плакса С. А. Задача Дирихле для осесимметричиого потенциала в одиосвязпой области меридшшпон плоскости // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1623-1641.

Повний текст