2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами нескінченно диферепційовпих періодичних функцій в інтегральній метриці

Сердюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено асимптотичні рівності для верхніх меж наближень інтерполяційними тригонометричними поліномами у метриці $L_1$ на класах згорток періодичних нескінченно дифереиційовпих функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 12, pp 2014-2026.

Зразок цитування: Сердюк А. С. Наближення інтерполяційними тригонометричними поліномами нескінченно диферепційовпих періодичних функцій в інтегральній метриці // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1654-1663.

Повний текст