2019
Том 71
№ 8

Всі номери

$G$-фупкцпи Бесселя. І

Плоткин Я. Д., Турбин А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено повий клас спеціальних функцій, що узагальнюють класичні функції Бесселя, та доведено їх основні властивості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 53 (2001), no. 12, pp 2056-2071.

Зразок цитування: Плоткин Я. Д., Турбин А. Ф. $G$-фупкцпи Бесселя. І // Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 12. - С. 1686-1696.

Повний текст