2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Существование и свойства локальных времен для марковских случайных полей

Мишура Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто випадкові поля, які мають покоординатну марковську властивість. Введено поняття ексцесивної функції, потенціалу та неперервного адитивного функціоналу (НАФ). Сформульовано достатні умови існування та доведено єдиність з точністю до мультиплікативної сталої локального часу як НАФ спеціального вигляду.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 1, pp 63-73.

Зразок цитування: Мишура Ю. С. Существование и свойства локальных времен для марковских случайных полей // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 56–63.

Повний текст