2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Узагальнена модель Дікке як інверсна нелінійному рівнянню Шредінгера інтегровна динамічна система

Самуляк Р. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Показано, що динамічна система, отримана при просторово-часовій інверсії нелінійного рівняння Шредінгера, є еквівалентною узагальненій моделі Дікке та досліджена її повна інтегровність за Ліувіллем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 1, pp 149-151.

Зразок цитування: Самуляк Р. В. Узагальнена модель Дікке як інверсна нелінійному рівнянню Шредінгера інтегровна динамічна система // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 1. - С. 126–128.

Повний текст