2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод симметризации и оценки решений задачи Неймана при неограниченном возрастании времени для уравнения пористой среды в областях с некомпактной границей

Базалий Б. В., Тедеев А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається початково-крайова задача Неймана для рівняння пористого середовища в області з некомпактною межею. За допомогою методу симетрування одержані точні $L_p$-оцінки, $1 ≤ p ≤ ∞$, розв'язків при $t → ∞$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 2, pp 173-186.

Зразок цитування: Базалий Б. В., Тедеев А. Ф. Метод симметризации и оценки решений задачи Неймана при неограниченном возрастании времени для уравнения пористой среды в областях с некомпактной границей // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 147–157.

Повний текст