2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Усреднение задач Неймана для нелинейных эллиптических уравнений в областях с накопителями

Ковалевский А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчена асимптотична поведінка розв'язків задач Неймана для нелінійних еліптичних рівнянь в областях зі збирачами, що є моделями тріидиновато-пористих середовищ. Наведено ефективний опис усередненої задачі, яка у випадку простих збирачів є задачею для системи функціонального і диференціального рівнянь, а у випадку подвійних збирачів — задачею для системи двох функціональних і одного диференціального рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 2, pp 227-249.

Зразок цитування: Ковалевский А. А. Усреднение задач Неймана для нелинейных эллиптических уравнений в областях с накопителями // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 194–212.

Повний текст