2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Теоремы о больших уклонениях в задаче проверки двух простых гипотез

Линьков Ю. Н., Медведева М. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено граничні теореми про великі відхилення логарифма відношення правдоподібності у задачі розрізнення двох простих гіпотез у загальній схемі статистичних експериментів з нульовою гіпотезою та з альтернативою, які застосовуються для дослідження спадання ймовірностей помилок 1-го та 2-го роду критерію Неймана - Пірсона.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 2, pp 267-277.

Зразок цитування: Линьков Ю. Н., Медведева М. И. Теоремы о больших уклонениях в задаче проверки двух простых гипотез // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 2. - С. 227–235.

Повний текст