2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О скорости сходимости методов проекционно-итеративного типа для классов слабо-сингулярных интегральных уравнений

Аскаров М., Переверзев С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для класів слабо-сингулярних інтегральних рівнянь II роду, ядра яких мають степеневу особливість, знайдено оптимальний порядок швидкості збіжності проекційно-ітеративних методів. Крім того, розглянуто ітераційні методи типу метода Ю. Д. Соколова і наведено оцінки швидкості збіжності таких методів для слабо-сингулярних рівнянь з диференційовними коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 4, pp 578-587.

Зразок цитування: Аскаров М., Переверзев С. В. О скорости сходимости методов проекционно-итеративного типа для классов слабо-сингулярных интегральных уравнений // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 498–505.

Повний текст