2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Мажорантные оценки решений квадратичных дифференциальных систем с запаздыванием

Давыдов В. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються системи рівнянь з загаюванням та квадратичними правими частинами. Запропонована компактна матрична форма запису таких систем у загальному вигляді. Використовуючи квадратичні функції Ляпунова, одержані оцінки зверху та знизу розв'язків систем квадратичних диференціальних рівнянь з довільним загаюванням.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 4, pp 629-633.

Зразок цитування: Давыдов В. Ф. Мажорантные оценки решений квадратичных дифференциальных систем с запаздыванием // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 542–545.

Повний текст