2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами

Юрченко І. В., Ясинськая Л. І., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержані умови асимптотичної поведінки тривіального розв’язку систем стохастичинх дифе­ренціальних рівнянь з випадковими операторами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 7, pp 1135-1147.

Зразок цитування: Юрченко І. В., Ясинськая Л. І., Ясинський В. К. Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 990–1001.

Повний текст