2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Біфуркація стану рівноваги сингулярно збуреної системи із загаюванням

Клевчук І. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається система сингулярно збурених диференціально-різницевих рівнянь з періодичною правою частиною. Одержано зображення інтегрального многовиду цієї системи, досліджена біфуркація інваріантного тора із стану рівноваги та субфуркація періодичних розв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 8, pp 1169-1177.

Зразок цитування: Клевчук І. І. Біфуркація стану рівноваги сингулярно збуреної системи із загаюванням // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 8. - С. 1022–1028.

Повний текст