2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нелокальные двухточечные краевые задачи в слое с дифференциальными операторами в краевом условии

Фардигола Л. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано критерії коректності та сильної коректності (згладжування розв'язків порівняно до заданих функцій) крайових задач у нескінченному шарі для лінійних еволюційних диференціальних рівнянь з частинними похідними. Крайова умова є нелокальною і зв'язує значення шуканої функції та її похідних відносно просторових змінних на зсувах всередину шару компонент зв'язності його межі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 8, pp 1283-1289.

Зразок цитування: Фардигола Л. В. Нелокальные двухточечные краевые задачи в слое с дифференциальными операторами в краевом условии // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 8. - С. 1122–1128.

Повний текст