2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Предельные теоремы в критических ветвящихся процессах Гальтоиа - Ватсона с миграцией

Бадалбаев И. С., Якубов Т. Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються критичні гіллясті процеси Гальтона - Ватсона з міграцією. Припускається, що другий момент числа безпосередніх нащадків однієї частинки дорівнює нескінченності. Одержані граничні теореми для випадку, коли середнє міграції дорівнює нулеві. Робота узагальнює результати С. В. Нагаєва та Л. В. Хан [Teor. Veroyatn. Ee Primen.,25, No. 3, 523–534 (1980)] для скінченного другого моменту.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 10, pp 1487-1499.

Зразок цитування: Бадалбаев И. С., Якубов Т. Д. Предельные теоремы в критических ветвящихся процессах Гальтоиа - Ватсона с миграцией // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 10. - С. 1307-1318.

Повний текст