2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об асимптотической нормальности оценок корреляционных функций стационарных гауссовских процессов в пространстве непрерывных функций

Булдигін В. В., Заяц В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто умови слабкої збіжності емпіричної корелограми стаціонарного гауссова процесу до деякого гауссова процесу в просторі неперервних функцій. Встановлено, що для широкого класу стаціонарних гауссових процесів з інтегровною у квадраті спектральною щільністю така збіжність має місце.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1696-1710.

Зразок цитування: Булдигін В. В., Заяц В. В. Об асимптотической нормальности оценок корреляционных функций стационарных гауссовских процессов в пространстве непрерывных функций // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1485–1497.

Повний текст