2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Информационные поперечники

Корнейчук Н. П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введені поняття адаптивних інформаційних поперечників множини в метричному просторі та розглядається задача про порівняння їх з неадаптивними поперечниками. Для одного класу неперервних функцій, який не є центрально-симетричним, одержані точні результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1720-1732.

Зразок цитування: Корнейчук Н. П. Информационные поперечники // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1506–1518.

Повний текст