2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений

Самойленко А. М., Теплинский Ю. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методом побудови ітерацій з прискореною збіжністю розв'язано задачу звідності зчисленної лінійної системи різницевих рівнянь стандартного вигляду з необмеженою правою частиною. Для таких систем з обмеженою правою частиною задачу звідності редуковано на скінчен-новимірний випадок.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1750-1759.

Зразок цитування: Самойленко А. М., Теплинский Ю. В. О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1533–1541.

Повний текст