2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Наилучшее и наилучшее односторонее приближения ядра бигармонического уравнения и оптимальное восстановление значений операторов

Шабозов М. Ш.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для класу $B_p^{ρ},\; 0 ≤ ρ < 1, 1 ≤ p ≤ ∞,$ $2π$-періодичних функцій вигляду $f(t) = u(ρ,t)$, де $(ρ,t)$— бігармонічна функція в одиничному колі, знайдено точні значення найкращого та найкращого односторонього наближень ядра $K_{ρ}(t)$ згортки $f= K_{ρ}*g,\; ∥g∥_{ρ} ≤ l$ у метриці $L_1$. Розглянута задача відновлення значень оператора згортки згідно з інформацією про значення граничних функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1769-1778.

Зразок цитування: Шабозов М. Ш. Наилучшее и наилучшее односторонее приближения ядра бигармонического уравнения и оптимальное восстановление значений операторов // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1549–1557.

Повний текст