2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про одну задачу стохастичного керування

Свердан М. Л., Юрченко І. В., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено теорему порівняння для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями та загаюванням. Розглянуто одну задачу стохастичного керування.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1788-1797.

Зразок цитування: Свердан М. Л., Юрченко І. В., Ясинський В. К. Про одну задачу стохастичного керування // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1566–1573.

Повний текст