2019
Том 71
№ 11

Всі номери

До питання про мультиплікативність канонічних діагональних форм матриць над областю головних ідеалів

Прокіп В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується структура неособливих матриць над областю головних ідеалів, що мають властивість мультиплікативності канонічних діагональних форм. Зокрема, встановлено необхідну та достатню умови мультиплікативності канонічних діагональних форм неособливих матриць над даною областю.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 11, pp 1806-1810.

Зразок цитування: Прокіп В. М. До питання про мультиплікативність канонічних діагональних форм матриць над областю головних ідеалів // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1581–1584.

Повний текст