2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Диференціальні оператори, що визначають розв’язок рівнянь еліп­тичного типу

Александрович І. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовані диференціальні оператори $Lg(z), Kg(z), Nf¯(z), Mf¯z)$ які переводять довільні, голоморфні в однозв’язній області $D$ площини $z = x + iy$ функції в регулярні розв’язки рів­няння $$W_{z\bar z} + A(z,\bar z)W_{\bar z} + B(z,\bar z)W = 0$$ Наведено приклади застосування побудованих диференціальних операторів для розв’язування основних крайових задач математичної фізики.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1811-1817.

Зразок цитування: Александрович І. М. Диференціальні оператори, що визначають розв’язок рівнянь еліп­тичного типу // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1587–1592.

Повний текст