2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Интегральные многообразия и экспоненциальное расщепле­ние линейных параболических уравнений с быстро меняющимися коэффициен­тами

Бєлан Є. П., Ликова О. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються лінійні параболічні рівняння з швидко змінними коефіцієнтами. Припускається, що відповідне вихідному усереднене рівняння допускає експоненціальне розщеплення. Виясня­ються умови, за яких вихідне рівняння також допускає експоненціальне розщеплення. Вста­новлено важливу роль інтегральних многовидів у побудові перетворення, що здійснює розщеп­лення розглядуваних рівнянь. При доведенні існування інтегральних многовидів використову­ються результати В. В. Жикова по обгрунтуванню метода усереднення для лінійних параболічних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1818-1836.

Зразок цитування: Бєлан Є. П., Ликова О. Б. Интегральные многообразия и экспоненциальное расщепле­ние линейных параболических уравнений с быстро меняющимися коэффициен­тами // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1593–1608.

Повний текст