2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Спектральные задачи с параметром в краевых условиях и условиях сопряжени

Комаров Г. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлені умови узагальненої ортогональності і доведена теорема про повноту власних функ­цій спектральної задачі з параметром в крайових умовах та умовах спряження для кусково-од­норідних обмежених зв’язних і незв’язних областей.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1889-1897.

Зразок цитування: Комаров Г. Н. Спектральные задачи с параметром в краевых условиях и условиях сопряжени // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1653–1660.

Повний текст