2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про ізотопи груп. II

Сохацький Ф. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Виділено канонічні розклади ізотопів груп, встанбвлено їх однозначність і знайдено співвідно­шення між ними. Встановлено зовнішні характеристики тотожностей, виконання яких дає лі­нійність чи алінійність ізотопії і комутативність відповідної групи. Описано тотожності ліній­них ізотопів абелевих груп, тобто $T$-квазігруп. Дано новий метод опису ізотопних замикань класів груп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1935-1948.

Зразок цитування: Сохацький Ф. М. Про ізотопи груп. II // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1692–1703.

Повний текст