2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Вычисление функций Бесселя с помощью непрерывных дробей

Валеев К. Г., Костинский О. Я.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано новий спосіб обчислення функцій Бесселя першого роду цілого порядку. За допомогою перетворення Лапласа розв’язується лінійне диференціальне рівняння, яке виз­начає твірну функцій Бесселя, що виражаються через неперервні дроби.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1949-1950.

Зразок цитування: Валеев К. Г., Костинский О. Я. Вычисление функций Бесселя с помощью непрерывных дробей // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1704–1705.

Повний текст