2019
Том 71
№ 8

Всі номери

К математической теории отображения информации в нейронных сетях

Зарицкий А. Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються незвідні неортогональні розклади одиниці. Наведені результати показують, що на відміну від традиційних обмежень типу „незалежні виміри” врахування некомутативності важ­ливе при опису інформаційних систем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1951-1952.

Зразок цитування: Зарицкий А. Ф. К математической теории отображения информации в нейронных сетях // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1706–1707.

Повний текст