2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Критерий конечномерности банахова многообразия

Савкин В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Результати, ЯКІ одержані в роботі [1], розповсюджуються на випадок довільних банахових про­сторів і многовидів. Наведено приклад неперервного біьктивного відображення з розривним оберненим, яке дів у банаховому просторі і відрізняється від тотожного лише у відкритій оди­ничній кулі. Одержано критерій скінченномірності банахового многовиду в термінах неперерв­ності обернених операторів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1958-1959.

Зразок цитування: Савкин В. И. Критерий конечномерности банахова многообразия // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1712–1713.

Повний текст