2019
Том 71
№ 8

Всі номери

О построении асимптотических приближений для неавтономного волново­го уравнения

Сокил Б. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для. неавтономного хвильового рівняння з однорідними крайовими умовами будуються одноча-стотні наближення асимптотичних розв’язків на основі використання періодичних Ateb-функ­цій. Розглядаються резонансний і нерезонансний випадки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1960-1963.

Зразок цитування: Сокил Б. И. О построении асимптотических приближений для неавтономного волново­го уравнения // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1714–1716.

Повний текст