2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Існування гладкого розв’язку однієї крайової задачі

Хома H. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається крайова періодична задача для квазілінійного рівняння $u_{tt} − u_{xx} = F[u, u_t],\; u(0, t) = u(π, t)=0,\; u(x, t + 2π) = u(x, t).$ Знаходяться умови, при яких справедлива теорема єдиності розв’язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1964-1967.

Зразок цитування: Хома H. Г. Існування гладкого розв’язку однієї крайової задачі // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1717–1719.

Повний текст