2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Properties of restrictions of the operator of multiplication by a continuous function

Шевчик В. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для оператора $А$ множення на неперервну функцію $a (t)$ в просторі $L_2[0, b] =H,$ дано опис двох множин нескінченновимірних підпросторів нескінченної корозмірності: $I(A) = \{N ⊂ H: A/N$ — ізоморфізм $\}$, $K(A) = \{M ⊂ H: A/M$ — компактне відображення$\}$. Як приклад роз­глянуто питання про безумовну базисність послідовності $\{a(t)e_n(t)\}, $, де ${e_n(t)}$ — ортонормована послідовність в $L_2[0,b]$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 47 (1995), no. 12, pp 1968-1970.

Зразок цитування: Шевчик В. В. Properties of restrictions of the operator of multiplication by a continuous function // Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1720–1722.

Повний текст