2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про розв'язність задачі Діріхле для еліптичних недивергентних рівнянь другого порядку в області з конічною точкою

Борсук М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчена розв'язність задачі Діріхле для лінійних та квазілінійних рівномірно еліптичних рівнянь другого порядку в обмеженій області, межа якої містить у собі канонічні точки. Одержані нові теореми про однозначну розв'язність лінійної задачі за мінімальних умов на гладкість коефіцієнтів, правих частіш та межі області. Встановлені класи розв'язності задачі для квазілінійних рівнянь за природних умов.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 1, pp 13-26.

Зразок цитування: Борсук М. В. Про розв'язність задачі Діріхле для еліптичних недивергентних рівнянь другого порядку в області з конічною точкою // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 1. - С. 13-24.

Повний текст