2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пространственно-временная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного уравнения второго порядка

Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджені ефекти просторової локалізації та стабілізації за скінченний час для теплових та дифузійних процесів в активних середовищах, що описуються нелінійними еволюційними рівняннями.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 228-238.

Зразок цитування: Березовский А. А., Митропольский Ю. А., Шхануков-Лафишев М. Х. Пространственно-временная локализация в задачах со свободными границами для нелинейного уравнения второго порядка // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 202-211.

Повний текст