2019
Том 71
№ 7

Всі номери

Об одном подходе к дискретизации метода М. М. Лаврентьева

Переверзев С. В., Солодкий С. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для операториих рівнянь І роду з самоспряженими додатними операторами, що мають певну „гладкість", запропоновано схему дискретизації методу М. М. Лаврентьева, яка є більш економічною з точки зору обсягу дискретної інформації, то використовується.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 239-247.

Зразок цитування: Переверзев С. В., Солодкий С. Г. Об одном подходе к дискретизации метода М. М. Лаврентьева // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 212-219.

Повний текст