2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про ізотопи груп. III

Сохацький Ф. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено критерій гомоморфізму, описано нормальні конгруентності ізотопів груп. Знайдено критерій ізоморфізму, виділено методи опису ізотопів з точністю до ізоморфізму. Виділено підмножини, які є підквазігрупами групового ізотопу. Описано підквазігрупи деяких класів групових ізотопів. Одержані результати застосовано до вивчення ліводистрибутивних квазі-груп.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 283-293.

Зразок цитування: Сохацький Ф. М. Про ізотопи груп. III // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 251-259.

Повний текст