2019
Том 71
№ 9

Всі номери

Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. I

Ласурия Р. А., Степанец А. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються питання сильної сумовності рядів Фур'є за ортонормованими системами поліно-міального вигляду. Знайдено локальну характеристику точок сильної сумовності таких рядів для сумовних функцій. Показано, що множина цих точок має повну міру на відрізку рівномірної обмеженості систем, що розглядаються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 2, pp 294-313.

Зразок цитування: Ласурия Р. А., Степанец А. И. Сильная суммируемость ортогональных разложений суммируемых функций. I // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 260-277.

Повний текст