2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про нелокальну параболічну крайову задачу

Матійчук М. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для параболічної системи з коефіцієнтами, залежними від часу, будується функція Гріна і класичний розв'язок двоточкової задачі з нелокальними крайовими умовами, які задані диференціальними многочленами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 48 (1996), no. 3, pp 405-411.

Зразок цитування: Матійчук М. І. Про нелокальну параболічну крайову задачу // Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 3. - С. 362-367.

Повний текст